Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Adoptiecoaching

Adoptie coaching richt zich bij Buiten de Kaders op alle drie de aspecten van de adoptie driehoek. De geadopteerde, de adoptie ouders, de afstandsouder en het systeem met de geadopteerde als centraal punt.

Geadopteerd

Coaching voor geadopteerden gaat bij mij over ontdekken wie je bent, wat  al in jou aanwezig is: ontdekken waar je naar verlangt en op welke manier  jij invulling kunt geven aan jouw verlangen.


Als geadopteerd kind zul je je eigen weg moeten lopen. De ouders waar jij uit geboren bent kozen, om welke reden dan ook, anders dan jij. Maar op dit pad lopen er verschillende mensen met je mee. De ouders die je adopteerden, het gezin en de familie die aan deze ouders verbonden zijn. De vrienden die je zult maken, de volwassenen die (professioneel) jouw pad kruisen, zij waar jij een relatie mee aangaat. Ook zullen mensen afscheid nemen. Het eerste afscheid heeft in jouw geval al plaatsgevonden. Het is mogelijk dat anderen de lege plaats innemen. Maar het is telkens weer aan jou om te ervaren, hoe dit voelt.

Adoptie ouders

Coaching van adoptie ouders gaat bij mij over psycho-educatie m.b.t. de 'normale' kindontwikkeling. Wanneer de 'normale' kindontwikkeling als uitgangspunt genomen wordt, kun je kijken naar de waarden die je zelf voorstaat. Jouw waarden vormen de blauwdruk waar vanuit jij opvoedt. Hiermee worden de kind-eigen aspecten zichtbaar. Met dit inzicht wordt het beter mogelijk te onderzoeken welke keuzes en besluiten jij zou willen nemen voor je kind. Ook wordt zichtbaarder waar en op welke wijze je samen met je kind een pad kunt zoeken naar een gezamenlijk gewenst perspectief.

Als ouder is een wens, een verlangen ingevuld. Het kind heeft echter een ander ritme, patroon en oorsprong dan jij. De gezamenlijke start is uitgesteld geweest. Je dromen en voorbereiding hebben  je maar voor een deel in gereedheid gebracht voor het persoontje dat in je leven is gekomen. Het ontbreken van herkenningspunten - "Ja dat is wel een minder puntje bij mijn kind, maar dat is blijkbaar in de erfelijke lijn meegekomen. Want dat herken ik ook als een minder puntje van mijzelf" - ontbreekt volledig. Je kunt alleen dat herkennen, wat je kind uit de opvoeding geleerd heeft. Dit maakt het duiden van wat je waarneemt lastiger.

Afstandsouder

Coaching van afstandsouders gaat bij mij over het verlies een plaats geven, het vinden van jouw weg vanuit het moment van afstand.

Als afstandsouder heb je op een bepaald moment op een reeks belangrijke tweesprongen gestaan. Er is een kind onderweg waar mogelijk geen ruimte voor is bij mij. Het kind is geboren, mag ik dit kind, zelf naar volwassenheid begeleiden. Heb ik de mogelijkheden het kind, dat te bieden wat ik voel wat het nodig heeft. Wordt het mij toegestaan om invulling te geven aan die unieke rol in het leven van dit kind? Als afstandsouder zijn de keuzes op deze tweesprongen gemaakt.    

Het geïntegreerde gezinssysteem

Een geïntegreerd gezinssysteem kent een heel specifieke dynamiek en daaruit voortkomende uitdagingen in vergelijking met een traditioneel gezinssysteem. Op het snijpunt van 'nature en nurture' zal zowel de geadopteerde als het adoptiegezin continu een plek moeten vinden op het pad naar het gewenste perspectief.

Los van reguliere ontwikkelingstaken van het kind en opvoedingstaken van de ouders, speelt ook de dynamiek van het samengestelde gezin. Voor alle gezinsleden zijn de herkenningspunten bij de ander vermomd of afwezig. Dit kan het extra lastig maken om te duiden of het juiste wordt ingezet. Echter;  het verlangen om samen een koers te vinden die voor iedereen werkt is groot en belangrijk. Om zo spoedig mogelijk met elkaar een gezamenlijk gezin (systeem) te vormen.

   

Woorden als: gewoon, onvoorwaardelijk, natuurlijk, erbij horen, deel uit maken, zijn woorden die in de dynamiek van het samengestelde gezin een andere betekenis hebben gekregen voor de verschillende gezinsleden.  

Investering 

Tijd: 
Gezien de specifieke aard van deze gesprekken stellen we samen een persoonlijk traject samen. 

Kosten:

Neem even contact met me op.