Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

 

Talking Stick intervisie 

Inspirerende en beproefde leer methode

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is binnen bedrijven, rijksoverheid, organisaties, gemeenten, provincies en gezondheid instellingen.

De meerwaarde van begeleide intervisie

In de begeleide intervisie leert men van en met elkaar vanuit werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame cliëntrelatie. Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van open vraagstelling, feedback, advies en daadwerkelijke aanpak  

Talking Stick intervisie

Oorsprong

 

Talking Stick intervisie is een groepsintervisie vorm. De oorsprong van deze intervisie vorm ligt bij de indianen stammen. Wanneer de stamoudste belangrijke zaken met elkaar wilde bespreken was het belangrijk dat alle leden een inbreng hadden. Om te dit mogelijk te maken ging de Talking Stick rond. Er werd met aandacht geluisterd naar de persoon die de Talking Stick had.  

Vanuit mijn eigen achtergrond (Mic’maq indianen Oost Canada) heb ik me verdiept in deze wijze van belangrijke zaken bespreken. 

In begeleiding van intervisie teams combineer ik de Talking Stick met de 6 logische niveaus van Bateson.  

Begeleide intervisie  

De begeleiding bestaat uit 5 begeleide sessies. In de eerste sessie wordt de oorsprong en gebruiken toegelicht en wordt een groepssessie begeleid. Anders dan reguliere intervisie, waarbij er één inbrenger is die door de groep bevraagd wordt. Is de inbreng een onderwerp dat voor alle leden relevant is.  In de volgende sessies wordt de intervisie groep in verdieping van de methodiek begeleid. 

Elke intervisie groep ontvangt een eigen hand vervaardigde Talking Stick. 


Financiële investering

Eerste bijeenkomst is 3 uur (Uitleg methodiek en sessie) alle volgende bijeenkomsten duren 2 uur. 

€400,00 inclusief Talking Stick en materialen, exclusief BTW.
De trainer is CBRKO geregistreerd. Indien gewenst kan, in overleg, de begeleide intervisie geaccrediteerd worden voor verschillende beroepsgroepen.