Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Op weg naar een krachtig team met teamcoaching Den Haag

Een bedrijf kan alleen succesvol zijn als de processen binnen het bedrijf soepel en efficiënt verlopen. Een ondernemer zal dan ook moeten investeren in die bedrijfsprocessen. Een team functioneert zo goed als de zwakste schakel binnen het team. Teamcoaching kan ondersteuning bieden aan de processen binnen een team. Coaching van een team moet absoluut niet als iets negatiefs gezien worden, het kan ook heel goed ingezet worden bij reeds goed opererende teams, maar waar nóg meer rendement uit gehaald kan worden. Buiten de Kaders uit Den Haag is je partner op het gebied van teamcoaching.

Waar kun je Buiten de kaders uit Den Haag voor inschakelen?

Wij zijn inzetbaar, niet alleen in Den Haag maar ook in de omstreken, om samen met je medewerkers de processen binnen het team te analyseren en op basis van de uitkomst te verbeteren. We gaan samen kijken naar de individuele waardes van de teamleden en proberen deze te vertalen naar gezamenlijke waardes. Een team kan alleen goed functioneren als ieder teamlid dezelfde waardes nastreeft. Op basis van waarneming en oprechte belangstelling gaan we dit beoordelen, analyseren en vertalen naar een plan van aanpak.

Coaching met en positieve benadering

Ben je op zoek teamcoaching in Den Haag en omstreken? Buiten de kaders helpt hierbij. Teamcoaching kan in goed functionerende teams ingezet worden waar er kansen liggen om een team nóg succesvoller te maken. Misschien willen jullie meer verbinding met de teamleden onderling of is er behoefte aan meer leiderschap. Aan de andere kant kan er juist meer behoefte zijn aan minder spanningen en minder stress. Per individu gaan we kijken wat de waardes zijn en ook op teamniveau gaan we de waardes beoordelen. Het is belangrijk dat dit op gelijk niveau is wil een team effectief opereren, immers: als iedereen een ander doel nastreeft, is je team vergelijkbaar met een stuurloos schip.
Teamcoaching bij Buiten de Kaders 

Een succesvol bedrijf begint bij een team dat goed ingespeeld is op elkaar. Met de teamcoaching van Buiten de Kaders worden deze doelen bereikt. Zo kan een team nog efficiënter te werk gaan en worden bedrijfsprocessen versoepeld. De teamcoaching van Buiten de Kaders is er in eerste instantie voor de werknemers. Iedere werknemer heeft zijn eigen denkwijze en interpretatie.

Juist dat kan het lastig maken om van een groep mensen een team te maken. Bij Buiten de Kaders zoeken we actief naar oplossingen die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Aan de hand van een grondige analyse per werknemer maken we een effectief plan van aanpak. Op deze manier versmelten de verschillende denkwijzen en werkmethoden tot één geheel.

De uitkomst is een goed functionerend team dat op basis van vertrouwen alles uit zichzelf én het bedrijf kan halen. De positieve teamcoaching van Buiten de Kaders maakt de bedrijfscultuur effectiever. De werkvloer wordt op deze manier een aangename plek waar rendement weer vanzelfsprekend is.

Neem contact op