Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Breaktrough Communicatie 

Deze 3 daagse training (6 dagdelen) is een ontdekkingstocht voor professionals die werkzaak zijn in mensgerichte beroepen. Vanuit hun functie (regelmatig) lastige, complexe gesprekken of ingewikkelde gesprekken voeren en het belangrijk is: 

  • Snel tot de essentie te komen;
  • de verantwoordelijkheid belegd wordt waar deze hoort;
  • de samenwerkingsrelatie (zeker na het gesprek) behouden of zelf verbeterd moet worden.

Doelgroep

Coaches, mediators, familieadvocaten, gezinsadvocaten, HR professionals, managers. (accreditatie mogelijk vraag hier naar) 

Nadere toelichting van de training 

Breaktrough Communicatie is een training, ontwikkeld vanuit het Relatie Behoudende Gedachtegoed. De kracht van het gedachtegoed dat professionals leren:  

  • hoe hun professionele instrument exact werkt;
  • Wat het effect van hun instrument is op hun gesprekspartners;
  • welke keuzes hierin te maken zijn om effficiënt tot een samenwerking te komen; 
  • op een respect volle wijze kunnen aansluiten,  bij de intrinsieke motivatie van hun gesprekspartner ; 
  • in de essentie de kern onderwerpen bespreekbaar te maken waarbij als vanzelfsprekend een samenwerkingsrelatie ontstaat. 

De training heeft doorgang bij 6 aanmeldingen. Maximaal deelnemers 11 personen. 

Opleider/ trainer 

Vincent Aelbers 

Investering 

Tijd: 

De training bestaat uit 3 dagen (20 contacturen). Tussen de trainingsdagen zal er tenminste twee week zitten. Werkopdrachten: tijdens de trainingsdagen en tussen de trainingsdagen vindt er schriftelijke reflectie plaats. De training wordt afgerond met een portfolio waarin de deelnemer het eigen doorlopen leerproces beschrijft. 

Kosten:

Deelname particulier €600,00, zakelijke deelname €750,00 per deelnemer (inclusief deelnemers materialen en lekkere lunch. Exclusief BTW).  Deze training is in-company mogelijk

 

Klik hier voor planning open aanbod