Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Training Basistraining handelen op zorgsignalen en werken met de Meldcode 

Deze training bestaat uit 2 dagdelen en is ingericht de handelingsbekwaamheid van professionals, op de thema's: verantwoordelijkheden, ketensamenwerking, meldcode signalen herkennen.

Meldcode als procesinstrument De meldcode is sinds 2013 bij wet ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Buiten de Kaders heeft de stappen van de Meldcode vertaald naar een procesinstrument. Door de procesbenadering van de Meldcode te koppelen aan het feitelijke signaleren en registreren van zorgsignalen op een tijdslijn, ontstaat een werkwijze die: 

  • professionals beter in staat stellen relatie behoudend te werken; 
  • die het mogelijk maakt, zorgen over de ontwikkeling van kinderen, in een veel vroeger stadium, objectief en constructief, bespreekbaar te maken; 
  • zowel de keuzes, besluitvorming en het handelen van van ouders en van de professionals transparant maakt;
  • een op samenwerking gerichte relatie stimuleert tussen ouders en professionals. Dit bied de mogelijkheid samen aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.

 

Doelgroep: Managers, werkbegeleider/coaches, gedragswetenschappers aandachtsfuntionarissen en uitvoerende in de jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg, medische zorg en maatschappelijk werk.

Nadere toelichting van het programma: In de training Meldcode als procesinstrument wordt de deelnemer geleerd de Meldcode vanuit een andere context te benaderen. De door Buiten de Kaders ontwikkelde werkwijze wordt door de professionals die hier in geschoold zijn als, inspirerend en zeer goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk beoordeeld. De belangrijkste opbrengst van deze werkwijze is:

  • snellere en adequatere benadering van de gehele afhandeling van zorgelijke situatie;
  • vergroten van handelingsbekwaamheid van professionals met minimale inzet;
  • vergroten van mogelijkheid voor professionals, met behoud van relatie, te handelen op zorgen rondom kinderen; 
  • vergroot de transparantie van handelen en besluitvorming gedurende het gehele proces.  

Investering 

Tijd: 
De training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen training . De gemaakte investering en vaardigheden kunnen worden geborgd door deelname aan procesgerichte intervisie bijeenkomsten. 

Kosten:

Deelname is €250,00 per persoon inclusief deelnemersmaterialen. 

In-company €1400,- inclusief deelnemersmateriaal. 

Voor open aanbod zie agenda.