Leervisie

Buiten de Kaders werkt vanuit vanuit drie niveau’s:

Zelf | Ander | Interactie 

Mijn visie is dat iedereen die in relatie met andere werkt zichzelf als belangrijkste gereedschap inzet. Het is dus van belang dat je goed zicht hebt op je zelf en jouw functioneren. Met deze kennis kun je namelijk gedrag en patronen herkennen of juist niet herkennen bij de ander. Hierover ontstaan dan vragen waarmee vanuit oprechte belangstelling contact ontstaat. De inzichten over het zelf en de ander kunnen vervolgens ingezet worden in de interactie.

Vier belangrijke principes die professionals, vanuit deze visie dienen te beheersen zijn:

Vertrouwen |Verantwoording |Legitimatie | Relatie beheer/behoud. 
Wanneer de professionals vertrouwen heeft in eigen kunnen en handelen en daarnaast vertrouwen kan hebben in de intenties of het vermogen van de ander, zal dit in de interactie een positieve dynamiek genereren.
De professional is verantwoordelijk voor eigen handelen en keuzes. Overnemen van verantwoordelijkheid bij de ander (op welke wijze dan ook) leidt tot afhankelijkheid en versterking van het instabiele zelfbeeld van de ander. (zie je wel ik kan het ook niet)
De professional is gelegitimeerd om te handelen en beschikbare kennis, vaardigheden en competenties in te zetten, om bij de ander zelfbewustzijn en inzichten te generen. De ander kan daar vanuit onderzoeken  welke (schadelijke) gevolgen de gemaakte keuzes en het handelen voor zijn omgeving heeft. De ander is gelegitimeerd keuzes te maken en te handelen op een wijze die bij diens inzicht past. Anders gezegd het resultaat zou moeten leiden, niet de manier waarop, zolang er geen schade ontstaat bij anderen en daarmee de veiligheid in gedrang komt.

Activiteitenagenda

Er zijn momenteel geen berichten.

Aankomende aktiviteiten