Trainingsbureau gericht op complexe communicatie vraagstukken

voor (team)coaches | mediators | professionals in de zorg

“Hoe kun je ernstige zorgen rondom kwetsbare cliënten - kinderen, patiënten of werknemers - bespreekbaar maken, zonder dat dit direct ten koste gaat van de relatie?”

Aankomende aktiviteiten

Relatie behoudende gespreksvoering

Hoe kun je (ernstige) zorgen rondom (kwetsbare) cliënten, kinderen, patiënten of werknemers bespreekbaar maken, zonder dat dit direct ten koste gaat van de relatie?

Breaktrough Communicatie

Een 3-daagse training in een interventie techniek voor professionals die werken met ouders of kinderen in complexe echtscheidingszaken.

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe feitelijk te signaleren en registreren en procesgericht handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling voor (aanstaande) aandachtsfunctionarissen.

Begeleide intervisie

Het doel van een intervisietraject is leren van elkaar op basis van bestaande werkgerelateerde problemen om uiteindelijk – blijvend – te kunnen groeien. Een intervisie-begeleider kan het leerproces van een groep actiever op gang brengen en houden.