Deze 3 daagse training (6 dagdelen) is een interventie techniek voor professionals die werken met ouders of kinderen in complexe echtscheidingszaken.  De interventie stelt de professional in staat:

  • Snel tot de essentie te komen;
  • de verantwoordelijkheid belegd wordt waar deze hoort;
  • de focus van ouders, bij het effect van hun handelen op de kinderen, te leggen en houden;
  • toegepaste ontwikkelingspsychologie (met speciaal ontwikkelde literatuur);
  • vanuit een samenwerkingsrelatie (die als vanzelf ontstaat, bij juiste toepassing van de techniek) behouden of zelf verbeterd moet worden.

Doelgroep

Jeugdprofessionals, wijkteam medewerkers, clientondersteuners, counselers, (kind/ scheiding) coaches, mediators, familieadvocaten, gezinsadvocaten. (accreditatie mogelijk vraag hier naar)

Nadere toelichting van de training 

Breaktrough Communicatie is een training, ontwikkeld vanuit het Relatie Behoudende Gedachtegoed. De kracht van het Relatie Behoudende gedachtegoed is, dat professionals leren:

  • hoe hun professionele instrument exact werkt;
  • wat het effect van hun instrument is op hun gesprekspartners;
  • welke keuzes hierin te maken zijn om efficiënt tot een samenwerking te komen;
  • op een respect volle wijze kunnen aansluiten,  bij de intrinsieke motivatie van hun gesprekspartner ;
  • in de essentie de kern onderwerpen bespreekbaar te maken waarbij als vanzelfsprekend een samenwerkingsrelatie ontstaat.

De training heeft doorgang bij 6 aanmeldingen. Maximaal deelnemers 11 personen. 

Opleider/ trainer

Vincent Aelbers

Investering

Tijd:

De training bestaat uit 3 dagen (21 contacturen). Tussen de trainingsdagen is er ondersteuning in casuïstiek mogelijk. Tevens zijn er werkopdrachten voor afgaande aan de trainingsdagen en maakt schriftelijke reflectie deel uit van het leerproces.

De training wordt afgesloten met een certificaat dat wordt verstrekt na een positieve beoordeling van het portfolio. Het portfolio bestaat uit: de voorbereidingsopdrachten, de reflectie verslagen en een beschrijving van het persoonlijke leerproces.

Accreditatie: SKJ en Registerplein

Kosten:

Deelname particulier €665,50. Zakelijk €805,25,00 inclusief BTW. Inclusief deelnemers materialen en lunch.   Deze training is ook in-company mogelijk

Intervisie: Gezien de methode in de essentie eenvoudig is, maar de uitvoering complexer is wordt 4x per jaar intervisie bijeenkomsten aangeboden.

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar info@buitendekaders.nl, met vermelding van naam, gewenste datum van deelname.

Klik hier voor planning open aanbod

Opzet training Breakthrough Communicatie

Breaktrough Communicatie

Aankomende aktiviteiten