Deze training bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen) en is ingericht de handelingsbekwaamheid van professionals, op de thema’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid, legitimatie en relatiebehoud te vergroten en te verdiepen.

Deze gesprekstechniek is ontwikkeld door Buiten de Kaders in antwoord op de vraag van professionals: “Hoe kun je (ernstige) zorgen rondom (kwetsbare) cliënten, kinderen, patiënten of werknemers bespreekbaar maken, zonder dat dit direct ten koste gaat van de relatie?” De methodiek relatie behoudende gespreksvoering is echter ook zeer goed toepasbaar voor professionals die een lastig of complex onderwerp willen bespreken. Maar ook informatie bespreekbaar maken die lastig is te ontvangen is, waarin het van belang is dat de relatie ook na het gesprek intact blijft.

Thema’s

  • vermoedens van kindermishandeling/ seksueel misbruik;
  • (complexe) echtscheidingsproblematiek;
  • ouders/cliënten met beperkte emotie regulatie;
  • ouders/cliënten met beperkt zelfinzicht.

Doelgroep
Uitvoerende in de jeugdzorg, aandachtsfunctionarissen, kernfunctionarissen, gezinsmanagers, jeugdbeschermers, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, cliëntondersteuners, gezondheidszorg, medische zorg en (school/algemeen) maatschappelijk werk.

Deze training is geaccrediteerd voor de volgende beroepsgroepen:
– Cliëntondersteuners, sociaal juridische dienstverleners en aandachtsfunctionarissen: 18 punten.
– Agogen, GGZ agogen en Maatschappelijk werkers: 2,6 punten in de vrije ruimte.
– Verpleegkundig specialisten diverse disciplines: 13 punten.
– Kenniscentrum Kraamzorg: 14 punten, scholing algemeen
– Er is tevens accreditatie bij het SKJ  aangevraagd.

Nadere toelichting van de training
De training relatie behoudende gespreksvoering leert professionals in twee dagen de uitgangspunten van deze gespreksvoering en hier vertrouwd mee te worden. Gedurende de twee dagen worden de drie basis principes toegelicht en middels eigen casuïstiek eigen gemaakt. Deze training wordt gegeven voor groepen van 7 tot 11 personen. Het betreft een maatwerktraining waarin de individuele deelnemer gedurende de training werkt aan zijn of haar eigen leerdoelen. De omvang van de groep wordt bewust beperkt gehouden om een maximaal leerrendement en mogelijkheid om te oefenen te garanderen.

In aansluiting op de training kunnen begeleide intervisie bijeenkomsten bijgewoond worden waarin de vaardigheden verder ingeoefend worden.

Investering 

Tijd:
De training bestaat uit twee dagen met tenminste één week tussen de trainingsdagen. De gemaakte investering en vaardigheden kunnen worden geborgd door deelname aan procesgerichte intervisie bijeenkomsten.

Kosten:
Deelname is particulier €200,00 en zakelijke €275,00 per persoon inclusief (digitale) deelnemersmaterialen. In-company €1800,- inclusief (digitaal) deelnemersmateriaal.

Onderstaande leaflet biedt inhoudelijke informatie over de opzet van de training

 

Relatie behoudende gespreksvoering

Aankomende aktiviteiten